Ναυτιλία


Η δικηγορική εταιρία Πανταζής και Συνεργάτες προσφέρει νομική υποστήριξη είτε σε συμβουλευτικό είτε σε δικαστηριακό επίπεδο σχετικά με ζητήματα ναυτικού δικαίου.


Οι δικηγόροι μας μεταξύ άλλων, συμβουλεύουν σχετικά με ζητήματα αγγλικού δικαίου.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481