Ανθρώπινα Δικαιώματα

Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των απλών πολιτών αποτελεί προτεραιότητα.


Η δικηγορική μας εταιρία αναλαμβάνει προσφυγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρωπου (ΕΔΔΑ).

 

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481