ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρ’ ότι η κύρια ενασχόληση μας αφορά αστικές και εμπορικές υποθέσεις, συμβουλεύουμε αποτελεσματικά σχετικά με όποιες ποινικές επιπτώσεις μπορεί να ανακύψουν στα πλαίσια τέτοιων συναλλαγών.

Είναι συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα για τα ποινικά δικαστήρια να επιλαμβάνονται υποθέσεων που σε άλλες χώρες θα ήταν αστικής ή και διοικητικής φύσεως. Συνεπώς πιστεύουμε ότι για να συμβουλέψουμε αποτελεσματικά τους πελάτες μας σχετικά με οποιαδήποτε φαινομενικά ακίνδυνη συναλλαγή απαιτεί καλή γνώση του ποινικού δικαίου.

Στο γραφείο μας αποσκοπούμε στο να εκπροσωπούμε δυναμικά τα συμφέροντα των πελατών μας ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων όπως και τα ανθρώπινα δικαιώματα τους.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481