ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Είμαστε γνωστοί για την πραγματοποίηση των μεγαλύτερων και πιο εξελιγμένων εμπράγματων συναλλαγών με ακρίβεια και με ταχύτητα διατηρώντας παράλληλα καταπληκτικό επίπεδο στις υπηρεσίες μας.

Η εμπειρία μας στον τομέα του εμπραγμάτου δικαίου κυμαίνεται από συγκεκριμένες συναλλαγές ακινήτων σε άκρως σύνθετα ζητήματα που ανακύπτουν σε πολύπλοκες εμπορικές συμφωνίες. Το γραφείο μας έχει αξιόλογη εμπειρία στον κλάδο και έχει ενεργήσει σε ορισμένες από τις πλέον καινοτόμες συναλλαγές onshore και offshore.

Διακρινόμαστε όχι μόνο για την ασύγκριτη νομική μας εμπειρία και για την βαθιά γνώση της αγοράς των ακινήτων αλλά και για πελατοκεντρική καινοτομία στην παροχή τεχνικά άρτιων υπηρεσιών.

Χρησιμοποιώντας τους επενδυτικούς σας στόχους σαν πυξίδα, η κατανόηση της στρατηγικής και του προφίλ κινδύνου (risk profile) των πελατών μας αποτελεί το κύριο μέλημά μας σε μια εμπράγματη συμφωνία. Αυτό το επιτυγχάνουμε μετατρέποντας τους εαυτούς μας σε συνεταίρους των πελατών μας γα να ενορχηστρώσουμε σύνθετα projects και είμαστε υπερήφανοι όταν προωθούμε αξιοθαύμαστα προσαρμοσμένες ατζέντες υπηρεσιών.

Οι ειδικότητες μας στον τομέα του εμπραγμάτου είναι:

 • Αγορά και πώληση εμπράγματων δικαιωμάτων
 • Μέθοδοι διακράτησης κυριότητας
 • Επενδύσεις
 • Ανάπτυξη και κατασκευές
 • Αντιπαροχές
 • Ενοχικά ζητήματα που αφορούν ακίνητα
 • Χρηματοδότηση επενδύσεων
 • Sale and leaseback
 • Επίλυση εμπράγματων διαφορών
 • Συμβάσεις έργου
 • Κοινοπραξίες
 • Μισθωτικές διαφορές (Καταγγελία Μίσθωσης, Παράδοση Μισθίου, Διαταγή πληρωμής για οφειλόμενα ενοίκια, Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών κατοικίας/ επαγγελματικής στέγης) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το γραφείο μας δεν ενεργεί ως διαμεσολαβητής

 

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481