ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η επίλυση των διαφορών χρειάζεται τακτικές. Το να γνωρίζεις πότε πρέπει να συμβιβαστεί μια υπόθεση με τους πιο ευνοϊκούς όρους για τον πελάτη είναι στοιχειώδες.

Οι εμπορικές διαφορές πρέπει να επιλύονται γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς να διακόπτονται οι εργασίες μιας επιχείρησης. Επιπλέον, το να παραμένει μυστικό το αποτέλεσμα μιας διαφοράς μπορεί να σημαίνει πολλά για την επιχείρησή σας.

Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο, κοινοπραξίες, ενεργειακές συμβάσεις συχνά επιλέγουν την διαιτησία σαν μέθοδο επίλυσης των διαφορών που ενδεχομένως να προκύψουν από τις δραστηριότητές τους. Είναι παγιωμένο ότι οι πιο γνωστές διαδικασίες διαιτησίας είναι εκείνες του ICC και LCIA. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπροσώπησή σας σε οποιαδήποτε μέθοδο και αν έχετε επιλέξει.

Η εμπειρία μας σε πολλές δικαιοδοσίες μας καθιστά ειδικούς στο να διαπραγματευόμαστε πολλούς διαδικαστικούς κανόνες στις διαιτησίες και να χειριζόμαστε κάθε υπόθεση αποτελεσματικά σε διαφορετικά forums.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481