ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Όταν μια διαφορά καταλαμβάνει διεθνείς διαστάσεις, το γραφείο μας έχει την κατάρτιση να σας εκπροσωπήσει αποτελεσματικά.

Το γραφείο μας έχει τους πόρους να χειριστεί δια-συνοριακές διαφορές με την ίδια ευκολία που χειρίζεται και τις εγχώριες. Οι δικηγόροι μας, μέλη αλλοδαπών δικηγορικών συλλόγων έχουν ασύγκριτη εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας και μπορούν να συμβουλέψουν σε όλους τους τρόπους επίλυσης διαφορών σε διαφορετικές δικαιοδοσίες.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481