ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Η βιομηχανική ιδιοκτησία δημιουργεί διαφωνίες. Από μια απλή παραβίαση ενός εμπορικού σήματος στην εξαγωγή και προμήθεια counterfeit software, από την επιδίκαση συγγενικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μέχρι διαφορές που ανακύπτουν σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Οι δικηγόροι μας είναι έμπειροι στο να σας καθοδηγούν σε κάθε διαφορά επιτυχώς, είτε αποφασίσετε να οδηγήσετε την διαφορά στα δικαστήρια ή να την επιλύσετε μέσω εναλλακτικών τρόπων.

Έχουμε την δυνατότητα να σας αντιπροσωπεύσουμε σε κάθε διαφορά που σχετίζεται με το δίκαιο της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, έχουμε σημαντική εμπειρία να εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον διαφόρων διοικητικών αρχών για σχετικά ζητήματα.

Η εμπειρία μας καλύπτει:

  • Διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας
  • Ζητήματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
  • Παραβίαση βιομηχανικού σχεδίου
  • Αθέμιτος Ανταγωνισμός
  • Διαφορές σχετικά με εμπορικά σήματα
Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481