ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

Επιλύουμε εμπορικές διαφορές χρησιμοποιώντας τους στόχους των πελατών μας σαν πυξίδα.

Ο σκοπός μας είναι να επιλύουμε εμπορικές διαφορές αποτελεσματικά και με ταχύτητα, αποφεύγοντας καθυστερήσεις στις ημερήσιες εργασίες του πελάτη. Επιδιώκουμε να κατορθώσουμε αυτόν τον σκοπό κατανοώντας τους εμπορικούς στόχους των πελατών μας και εξετάζοντας τα προβλήματά τους.

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις:

  • Δικαστική εκπροσώπηση σε εμπορικές υποθέσεις
  • Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης Διαφορών
  • Ενοχικές διαφορές
  • Διαφορές εταίρων
  • Διαφορές αντιπροσωπείας
  • Αδικοπραξίες
Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481