ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι εμπράγματες διαφορές δημιουργούν ένταση και διαρκούν πολύ. Αν οι κοινές διαφορές χρειάζονται τακτικές τότε οι εμπράγματες διαφορές απαιτούν αληθινή στρατηγική.

Ο χειρισμός των αστικών διαφορών μαζί με το δίκαιο των ακινήτων καταλαμβάνουν περίπου το 60% της εργασίας μας.  Αυτό μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι έχουμε μοναδική εμπειρία στην επίλυση των εμπράγματων διαφορών.

Επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην προσδιορισμό των επίμαχων σημείων έγκαιρα αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου και την αποφυγή περιττών δικαστικών εξόδων, χωρίς όμως να αφήνουμε τους πελάτες μας να εκθέτουν τα συμφέροντά τους σε κίνδυνο. Έτσι αξιολογούμε το προφίλ κάθε υπόθεσης και δημιουργούμε ξεχωριστές στρατηγικές αποφυγής ή επίλυσης της διαφοράς.

Αξιοποιώντας τις γνώσεις μας σε θέματα επενδύσεων, ιδιωτικών κεφαλαίων, εταιρικού δικαίου και την εμπειρία μας σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, συμβουλεύουμε έναν ευρύ κύκλο πελατών σε όλα τα επίμαχα ζητήματα του εμπραγμάτου δικαίου στην Ελλάδα και το ΗΒ.

Η δραστηριότητά μας αφορά επενδυτές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, θεσμικούς επενδυτές, ιδιώτες, κατασκευαστικές εταιρίες.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481