Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Στο γραφείο μας παρέχουμε ολοκληρωτικές συμβουλές σχετικά με όλους τους τρόπους εκμετάλλευσης της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών τομέων.

Είναι πολύ σημαντικό για μια επιχείρηση να κατοχυρώσει την καλύτερη δυνατή προστασία για την βιομηχανική της ιδιοκτησία σε πρώιμο στάδιο. Είναι εξίσου σημαντικό να εποπτεύεται το σύνολο της βιομηχανικής της περιουσίας για να εξακριβώνεται το κατά πόσο αυτή παραβιάζεται και έτσι συχνός έλεγχος είναι απαραίτητος. Τέλος, θα πρέπει να εξετασθεί το κατά πόσο θα μπορούσε να προκύψει κέρδος για μια επιχείρηση από την εμπορική εκμετάλλευση της βιομηχανικής της ιδιοκτησίας και σε τέτοια περίπτωση θα ερευνηθούν οι καλύτερες μέθοδοι εκμετάλλευσης.

Οι δικηγόροι μας σας βοηθούν να προσδιορίσετε και να εποπτεύσετε την βιομηχανική σας ιδιοκτησία, παρέχουν συμβουλές σε μεθόδους προστασίας και προτείνουν αποτελεσματικές στρατηγικές εκμετάλλευσης για την μεγιστοποίηση του κέρδους καθώς και μόχλευση περιουσιακών στοιχείων.

Έχουμε  σημαντική εμπειρία σε συναλλαγές βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και εμπορικές συναλλαγές με επιπτώσεις βιομηχανικής ιδιοκτησίας (όπως εξαγορά επιχείρησης).
Έχουμε ενεργήσει σε τέτοιες συναλλαγές και στο εσωτερικό αλλά και σε διασυνοριακό επίπεδο και λόγω της εμπειρίας μας μπορούμε να προσδιορίσουμε και να επιλύσουμε οποιοδήποτε ζήτημα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας γρήγορα παρέχοντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481