Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Οι δικηγόροι μας, εξοπλισμένοι με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, συμβουλεύουν και εκπροσωπούν σχετικά με κάθε διαφορά που μπορεί να ανακύψει σχετικά με δικαιώματα Βιομηχανικής  ή πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481