ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το να οδηγήσεις ένα project από την αρχική του επινόηση στην ολοκλήρωσή του απαιτεί όχι μόνο άριστη νομική κατάρτιση αλλά και ισχυρή κατανόηση των ειδικών προδιαγραφών του πελάτη.

Η ενέργεια είναι ένας κλάδος που διέπεται από πολύ εξειδικευμένους κανόνες απαιτώντας έτσι ειδικές γνώσεις. Αντλώντας εμπειρία από τις ικανότητές μας στο εταιρικό δίκαιο, τα χρηματοοικονομικά και εμπορικό δίκαιο κατέχουμε καίριες γνώσεις για να συμβουλεύουμε σε ενεργειακές συναλλαγές.

Οι  δικηγόροι μας είναι εξοπλισμένοι με την πείρα να αναλάβουν έναν μεγάλο αριθμό ενεργειακών αναθέσεων, συνεργαζόμενοι με όλους τους παράγοντες στον τομέα.

Καλύπτουμε:

  • Ρυθμιστικά ζητήματα ενέργειας (αδειοδότηση, επιδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις)
  • Ενεργειακές συμβάσεις
  • Επίλυση διαφορών
  • Ενεργειακές υποδομές
  • Εξαγορές και συγχωνεύσεις
  • Project finance
  • Ζητήματα ανταγωνισμού
  • Διαγωνισμοί του δημοσίου


Η ενέργεια είναι ένας συνεχώς εξελισσόμενος επιχειρηματικός τομέας. Το ρυθμιστικό καθεστώς υπόκειται σε συνεχείς τροποποιήσεις. Συνεπώς οι υπηρεσίες μας αναφέρονται στον χρόνο ανάθεσης του εκάστοτε project.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481