ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ

Στον τομέα της ασφάλισης το γραφείο μας παρέχει ευρεία εμπειρία σε ένα εκτεταμένο φάσμα εθνικών και πολυεθνικών ασφαλιστικών συναλλαγών αλλά και σε ρυθμιστικά ζητήματα.

Αναλαμβάνουμε αμφισβητούμενα και μη αμφισβητούμενα ζητήματα στον τομέα της ασφάλισης, αν και το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας μας αφορά στην επίλυση ασφαλιστικών διαφορών μέσω των δικαστηρίων ή με εναλλακτικούς τρόπους, είτε αυτές αφορούν στην διατύπωση των εγγράφων είτε σε απλές ενοχικές διαφορές.

Στο μη αμφισβητούμενο μέρος συμβουλεύουμε σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων όπως σύνταξη, διαπραγμάτευση και αξιολόγηση συμβάσεων, διοικητικά ζητήματα, υποχρεώσεις ασφαλιστικών εταιριών και άλλες αμιγώς συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Καλύπτουμε τα κάτωθι:
Επίλυση ασφαλιστικών διαφορών
Διαχείριση του κινδύνου
Ρυθμιστικά ζητήματα
Πτώχευση και Αναδιοργάνωση
Επενδυτικά ζητήματα

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481