Ακίνητη Περιουσία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Έχοντας εκπροσωπήσει όλους τους συμμετέχοντες στον κλάδο, έχουμε αποκτήσει την τεχνική υπεροχή που απαιτείται για να παρέχουμε στρατηγικές συμβουλές.

Συμβουλεύουμε κατασκευαστικές εταιρίες, συμβασιούχους, επενδυτές, σύμβουλους σε όλο το φάσμα του έργου, είτε αυτό είναι εμπορικό, οικιστικό, βιομηχανικό ή οποιασδήποτε φύσης.

Ενεργώντας διεπιστημονικά, παρέχουμε λύσεις σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας  και της ανάπτυξης από την σύνταξη και διαπραγμάτευση των διαφόρων εγγράφων μέχρι και σε δικαστική εκπροσώπηση.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481