Τεχνολογία, ΜΜΕ και Τηλεπικοινωνίες

ΜΜΕ

Τα ΜΜΕ διέπονται από πολλούς περιορισμούς και κανόνες, σύνθετα εταιρικά ζητήματα κυριαρχούν και διαφορές συχνά ανακύπτουν. Οι συμμετέχοντες στον τομέα χρειάζονται δικηγόρους με διακλαδική εμπειρία.

Παρέχουμε περιεκτικές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των ΜΜΕ για όλα τα ζητήματα του δικαίου. Τακτικά συμβουλεύουμε εταιρίες, ιδιώτες, ερμηνευτές, δημοσιογράφους, εκδότες, υπεύθυνους εκπομπών και χρηματοπιστωτικούς οίκους σε σχετικά ζητήματα όπως συμφωνίες συμπαραγωγής, παραγωγή και διανομή, σύμφωνα προαίρεσης, χρηματοδότηση κλπ.

Αναλαμβάνουμε:

  • Στρατηγικές εισαγωγής στην αγορά
  • Αδειοδότηση
  • Ανταγωνισμός
  • Διαφήμιση
  • Δικαιόχρηση


Στο αμφισβητούμενο μέρος, αναλαμβάνουμε συμβατικές διαφορές, ζητήματα πειρατείας, αθέμιτος ανταγωνισμός, ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προσβολή προσωπικότητας και συκοφαντικές δυσφημίσεις.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481