Τεχνολογία, ΜΜΕ και Τηλεπικοινωνίες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αντλώντας εμπειρία από πολλούς κλάδους και τομείς, είμαστε ιδανικά τοποθετημένοι στο να παρέχουμε καθοδήγηση σε επιχειρήσεις στους γρήγορα αναπτυσσόμενους τομείς της τεχνολογίας.

Οι επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας αντιμετωπίζουν σωρεία προκλήσεων οι οποίες θέτουν ειδικές προϋποθέσεις. Έτσι διατηρούμε μια πρακτική, κέντρο-επιχειρηματική και ρεαλιστική προσέγγιση στο να παρέχουμε συμβουλές οι οποίες να ανταποκρίνονται σε αυτές τις ειδικές προϋποθέσεις και να είναι και νομικά ορθές αλλά και επιχειρηματικά έξυπνες.

Καλύπτουμε εμπορικά, συναλλακτικά και ρυθμιστικά ζητήματα του τομέα, και συμβουλεύουμε σε όλη την διάρκεια της επιχείρησης. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το πεδίο, όπως πνευματική ιδιοκτησία, ταινίες, βιομηχανική ιδιοκτησία, τεχνολογία της πληροφορίας, πειρατεία, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανικό σχέδιο και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Μεταξύ άλλων αναλαμβάνουμε:

  • Κοινοπραξίες
  • Στρατηγικές εξαγορών
  • Project finance
  • Εμπορικές συμβάσεις
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Ανταγωνισμός
  • Outsourcing
  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481