ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΕΣ

Ο επιχειρηματικός τομέας της Τεχνολογίας, ΜΜΕ και Τηλεπικοινωνίας (ΤΜΤ) είναι ίσως και ο πιο ανταγωνιστικός. Αν εμπλέκεστε σε αυτόν τον τομέα χρειάζεστε δικηγόρους που είναι γνώστες του ρυθμιστικού περιβάλλοντος στο οποίο οι εταιρίες ΤΜΤ λειτουργούν και κατανοούν τις πιέσεις του τομέα.

Το γραφείο μας έχει τους πόρους και την εμπειρία να ανταποκριθεί σε όλες σας τις ανάγκες. Οι δικηγόροι μας συνδυάζουν μια βαθιά γνώση των νομικών προϋποθέσεων του επιχειρηματικού τομέα των ΤΜΤ με μια κατανόηση των επιχειρηματικών του απαιτήσεων.

Η βαθιά μας εμπειρία στον χώρο μας επιτρέπει να παρέχουμε καινοτόμες συστάσεις και λύσεις καλύπτοντας όλο το φάσμα αυτής της συνεχώς αναπτυσσόμενης «βιομηχανίας». Στο γραφείο μας παρέχουμε πλήρες πακέτο νομικών υπηρεσιών, όπως εμπορικές συμβουλές σε συναλλαγές με αντικείμενο τα ΤΜΤ, διαχείριση συμβάσεων, επίλυση διαφορών, χρηματοδότηση και ζητήματα ανταγωνισμού.

Η Τεχνολογία, τα ΜΜΕ και οι Τηλεπικοινωνίες διεθνοποιούνται. Το ίδιο και το γραφείο μας. Μέσω συνδέσμων στο εξωτερικό προσφέρουμε μια διακρατική δυνατότητα εκπροσώπησης σχετικά με τον τομέα των ΤΜΤ.

Μια ενδεικτική λίστα των υπηρεσιών μας;

  • Outsourcing
  • Συμβάσεις
  • Κοινοπραξίες
  • Διαγωνισμοί
  • Ρυθμιστικά ζητήματα
  • Διαφορές
Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481