ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η επιτυχία μας καθορίζεται από την επιτυχία των πελατών μας


Οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις αποτελούν για όλους μας πρόκληση. Εμείς, συνεχώς επιδιώκουμε να αναπτύξουμε νέους και πρωτότυπους τρόπους σκέψης για την επίλυση των πιο σύνθετων νομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εντολείς μας.

Στην δικηγορική εταιρία Πανταζής και Συνεργάτες πιστεύουμε ότι η επιτυχία μας καθορίζεται από την επιτυχία των πελατών μας. Οι υπηρεσίες μας είναι προσανατολισμένες στην πρόταση και υπόδειξη ρεαλιστικών και πρακτικών λύσεων στους εντολείς μας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους ιδιαίτερους προσωπικούς, επαγγελματικούς και διαχειριστικούς προβληματισμούς του εκάστοτε εντολέα μας. Η εταιρία μας δεσμεύεται ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών της, ενώ λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα παροχής νομικών υπηρεσιών,

Οι αρχές λειτουργίας και τα τιμολογιακά κριτήρια της δικηγορικής μας εταιρίας περιέχονται στους Γενικούς Όρους Παροχής Νομικών Υπηρεσιών. Παρακαλούμε τους πελάτες μας να εξοικειωθούν με αυτούς τους όρους.

 

 

 

 

 

 

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481