ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Η οργάνωση, η διαπραγμάτευση και το κλείσιμο μιας συμφωνίας απαιτούν στρατηγική προσέγγιση.

Συμβουλεύουμε εταιρίες, ομάδες διαχείρισης, τράπεζες και άλλους επενδυτές σε μια μεγάλη γκάμα συναλλαγών κεφαλαίου και το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μας αφορά διασυνοριακές συμφωνίες. Παρέχουμε υπεύθυνες συμβουλές στους πελάτες μας σχετικά με στρατηγικές εξόδου (exit strategies) και συναλλαγές μόχλευσης (leveraged transactions).

Η διατήρηση της ρευστότητας χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αποδοτικότητα μιας επένδυσης, απαιτεί εμπεριστατωμένη οργάνωση επενδυτικών στρατηγικών από την αρχή. Έχουμε σημαντική εμπειρία στην κατάστρωση τέτοιων στρατηγικών και είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε στην ανάπτυξη των πελατών μας.

Συμβουλεύουμε σε:
εξαγορές
διαμόρφωση κεφαλαίων
venture capital

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481