ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οι συμβάσεις για μια επιχείρηση είναι σημαντικά περιουσιακά στοιχεία. Οι εμπορικές συμβάσεις απαιτούν καλή κατανόηση του πλαισίου εντός του οποίου συνάπτονται καθώς και των αντικειμενικών σκοπών κάθε συμφωνίας.

Με έμφαση στη λεπτομέρεια, παρέχουμε πρακτικές λύσεις που προσθέτουν αξία στις επιχειρήσεις των πελατών μας. Αναλαμβάνουμε αξιολόγηση, ερμηνεία, σύνταξη και διαπραγμάτευση για όλους τους τύπους εμπορικών συμβάσεων σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς.

Η εργασία μας εκτείνεται από απλές συμβάσεις σε πολυμερείς διευθετήσεις καλύπτοντας πολλαπλές δικαιοδοσίες

Η εργασία μας εκτείνεται:

  • συμβάσεις πρακτορείας
  • συμβάσεις δικαιόχρησης
  • συμβάσεις αντιπροσωπείας
  • συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και πώλησης αγαθών
  • γενικοί όροι συναλλαγών
  • άδειες χρήσης
  • καταστατικά
  • στρατηγικές συμμαχίες
Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481