Αγγλικό Εταιρικό Δίκαιο - Αγγλικές Εταιρίες

Το γραφείο μας μέσω των δικηγόρων Αγγλίας που απασχολεί αναλαμβάνει υποθέσεις αγγλικού εταιρικού δικαίου, από την ίδρυση αγγλικών εταιριών μέχρι και ζητήματα άντλησης εταιρικών κεφαλαίων μέσω της εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ή με έκδοση ομολόγων και άλλων μορφών δανεισμού.

Επίσης παρέχονται συμβουλές σχετικά με την εγκατάσταση υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα.

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον κλάδο του Αγγλικού εταιρικού δικαίου, όπως ίδρυση εταιριών στην Αγγλία, στρατηγικές μορφές εταιρικής διάρθρωσης, κοινοπραξίες, εισαγωγή Αγγλικών εταιριών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ζητήματα χρηματοδότησης, επενδυτικά κεφάλαια, private equity αλλά και εξαγορές αγγλικών εταιριών.

Η Μεγάλη Βρετανία και το Αγγλοσαξονικό εταιρικό δίκαιο παρουσιάζουν ευνοϊκό κλίμα για επενδυτές οποιασδήποτε κλίμακας, παρέχοντας ευκαιρίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481