Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται περί αναβαθμίσεως ήδη υπάρχουσας επιχείρησης ή για την έναρξη μιας νέας ηλεκτρονικής επιχείρησης (είτε σε μορφή e-shop είτε σε μορφή ηλεκτρονικών υπηρεσιών), είναι επιτακτικό για κάθε επιχειρηματία να αποκτήσει οικειότητα με τις νομικές διατάξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιχείρησή του.

Όταν μια επιχείρηση ασκείται από το internet, ανακύπτουν ζητήματα που δεν θα ανέκυπταν σε μια επιχείρηση με την κλασσική της μορφή (εξωδιαδικτυακή επιχείρηση). Η ιδιαιτερότητα της ηλεκτρονικής αγοράς e-market απαιτεί ειδικές γνώσεις αλλά και σωστό νομικό και φορολογικό σχεδιασμό για να εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα της ηλεκτρονικής επιχείρησης.

Το ιντερνετ παρέχει πρόσβαση σε μια διεθνή αγορά. Η διαδικτυακή αγορά είναι ίσως η πιο ευέλικτη αγορά που υπάρχει και το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος. Παρ’ όλα αυτά, το σημείο από το οποίο θα ασκείται μια online επιχείρηση μπορεί να επιδράσει σε μεγάλο βαθμό την βιωσιμότητα και αποδοτικότητα της.

Το δίκαιο του Ηλεκτρονικού εμπορίου καλεί για δικηγόρους με εξειδίκευση στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Μεταξύ άλλων συμβουλεύουμε και εκπροσωπούμε σχετικά με:

 • Έναρξη ηλεκτρονικής επιχείρησης στην Αγγλία
 • Έναρξη ηλεκτρονικής επιχείρησης στην Ελλάδα
 • Ζητήματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανακύπτουν από το Internet
 • Ζητήματα προσωπικών δεδομένων
 • Ζητήματα ηλεκτρονικής διαφήμισης
 • Συμβουλές σχετικά με την επιλογή χώρας για την έδρα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων
 • Κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων με εφαρμοστέο δίκαιο το δίκαιο της Αγγλίας
 • Κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων που να διέπονται από το ελληνικό δίκαιο
 • Όρους και προϋποθέσεις ηλεκτρονικών εμπορικών καταστημάτων
 • Νομικά περιεχόμενα ιστοσελίδων ecommerce
 • Νομικές διαφορές που ανακύπτουν από την εκμετάλλευση ηλεκτρονικής επιχείρησης
 • Ζητήματα εμπορικών απαιτήσεων
Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481