ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

«Ευελιξία» είναι η αξία κλειδί για τα χρηματοοικονομικά. Η ευελιξία των δικηγόρων μας καθιστά το γραφείο μας αξία κλειδί για τα χρηματοοικονομικά.

Η παγκόσμια οικονομία εξελίσσεται. Είναι δεδομένο ότι αυτή η συνεχής εξέλιξη θέτει νέες προκλήσεις αλλά και νέες ευκαιρίες για τους πελάτες μας. Έτσι λοιπόν σκοπός μας είναι να σας βοηθήσουμε να καταφέρετε ότι καλύτερο γίνεται για την επιχείρηση σας προτείνοντας πραγματιστικές λύσεις που απευθύνονται άμεσα στις ανάγκες σας.

Καλύπτουμε όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών προϊόντων με κύρια έμφαση στα δομημένα προϊόντα, δανεισμό, τιτλοποίηση, παράγωγα, τραπεζικά, κεφάλαιο μόχλευσης και ρυθμιστικά ζητήματα.

Τέλος, διαθέτουμε αποτελεσματική , αξιόπιστη και άμεση ροή πολύπλευρης ενημέρωσης , όπως και βαθιά γνώση των αγορών και ξέρουμε πως αυτές λειτουργούν. Έτσι καλύπτουμε ζητήματα όπως εισαγωγή στο χρηματιστήριο, πρώτες εγγραφές, IPOs, εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Μεταξύ άλλων  συμβουλεύουμε και εκπροσωπούμε σχετικά με :

  • χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων (asset finance)
  • επενδυτικά κεφάλαια
  • εταιρική χρηματοδότηση (debt and equity)
  • χρηματιστηριακές συναλλαγές
  • αγορές κεφαλαίου-υποθέσεις αντικειμένου κεφαλαιαγοράς
  • χρηματοδότηση ακίνητης περιουσίας
  • έκδοση μετοχών
  • έκδοση ομολόγων
  • πτώχευση και αναδιοργάνωση


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το γραφείο μας δεν ενεργεί ως διαμεσολαβητής σε χρηματοοικονομικά προϊόντα ούτε και παρέχει συμβουλές αγοράς, δια-κρατήσεως ή πώλησης τέτοιων προϊόντων.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481