Είσπραξη Απαιτήσεων

Το δικηγορικό γραφείο μας κατανοεί ότι η ρευστότητα είναι σημαντική για την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Για μια επιχείρηση η είσπραξη των απαιτήσεών της είναι από τα πλέον σημαντικά ζητήματα.


Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481