Εκμετάλλευση Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εμπορικό Σήμα

Ίσως το σπουδαιότερο περιουσιακό στοιχείο μιας επιχείρησης είναι το εμπορικό σήμα που χρησιμοποιεί στις συναλλαγές (trademark). Άλλωστε αυτό είναι και το βασικότερο στοιχείο που την διακρίνει από άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις.

Το εμπορικό σήμα δεν πρέπει να συγχέεται με την επωνυμία της επιχείρησης αφού μόνο το πρώτο παρέχει την δυνατότητα αποκλειστικής χρήσης του κατοχυρωμένου διακριτικού τίτλου στον δικαιούχο του.

Είναι γεγονός ότι πολλοί νέοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα παραμελούν την νομική κατοχύρωση των σημάτων τους αγνοώντας ότι είναι ίσως ο πλέον αποδοτικότερος τρόπος να αποκτήσουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, διατρέχοντας παράλληλα και τον κίνδυνο ότι κάποιος άλλος μπορεί να καταχωρήσει πρώτος τον διακριτικό τίτλο στερώντας τους το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το ίδιο σήμα.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μεταξύ άλλων αναλαμβάνουν:

  • Καταχώριση εμπορικού σήματος
  • Καταχώριση εμπορικού σήματος στην Αγγλία (trademark)
  • Καταχώριση κοινοτικού εμπορικού σήματος
  • Καταχώριση διεθνούς εμπορικού σήματος
  • Μεταβιβάσεις σημάτων
  • Άδεια χρήση εμπορικού σήματος
  • Franchise
  • Διαφορές που ανακύπτουν από την χρήση εμπορικών σημάτων (προσβολή εμπορικού σήματος)
Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481