Πώληση Επιχείρησης

Ανεξάρτητα από τον λόγο που βρίσκεται πίσω από την πώληση μιας επιχείρησης και άσχετα από τον τομέα στον οποίο η προς πώληση επιχείρηση δραστηριοποιείται, η κυριότερη επιδίωξη του πωλητή είναι να διατηρήσει την τιμή της επιχείρησής του όσο πιο υψηλή γίνεται περιορίζοντας παράλληλα την μελλοντική του ευθύνη του στο ελάχιστο.

Για τους δικηγόρους μας η πώληση επιχείρησης δεν είναι μια απλή παράσταση στα συμβόλαια πώλησης και μεταβίβασης.

Το δικηγορικό μας γραφείο επιδιώκει να εξοικειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο με την πωλούμενη επιχείρηση αλλά και τον πωλητή της, να διαπιστώσει τις επενδυτικές ανησυχίες των μερών και να εξασφαλίσει την ασφαλή μεταβίβαση της επιχείρησης ελαχιστοποιώντας τις μελλοντικές ευθύνες του πωλητή.

Εκτός από την επιλογή της δομής της αγοραπωλησίας, την κατάστρωση της σύμβασης πώλησης και την διαπραγμάτευση των όρων της, η πώληση μιας επιχείρησης απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό καθ’ όλη την διάρκειά της συναλλαγής. Από την γέννηση της ιδέας για την έξοδο ενός επιχειρηματία – επενδυτή από την επιχείρηση μέχρι και την τελική μεταβίβασή της, απαιτείται προσεκτική κατάστρωση στρατηγικής εξόδου (exit strategy).

Μεταφέροντας την τελευταία λέξη της νομικής τεχνογνωσίας σε ζητήματα εξαγορών και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων από αλλοδαπές έννομες τάξεις, όπως αυτή της Αγγλίας, που είναι η πρωτοπόρα στον κλάδο των Mergers & Acquisitions (M&A) οι δικηγόροι μας συμβουλεύουν σε όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν από την πώληση μιας επιχείρησης, από στρατηγικές εξόδου και ρήτρες earn out μέχρι και πολύπλοκα ζητήματα διεθνών εξαγορών και εταιρικών συμμετοχών.

Οι δικηγόροι μας (δικηγόροι Αθηνών και Αγγλίας) συμβουλεύουν σε ζητήματα πώλησης επιχειρήσεων ακόμα και όταν υπάρχει (ή δημιουργείται) διεθνής διάσταση σε μια πώληση επιχείρησης, με σκοπό την χρήση του αγγλικού δικαίου στην σύμβαση – φαινόμενο που παρατηρείται κυρίως στην εξαγορά ξενοδοχειακών μονάδων.

Το γραφείο μας συμβουλεύει ιδιώτες, επιχειρηματίες, επιχειρήσεις, διοικητικά συμβούλια θεσμικούς επενδυτές και hedge funds σε όλο το φάσμα των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων με βάση το Ελληνικό και το Αγγλικό Δίκαιο.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481