Συμβάσεις εργασίας και Εξαγορές Επιχειρήσεων

Σε μια αγορά ή πώληση επιχείρησης, ανεξάρτητα από το αν η μεταβίβαση αφορά την ίδια την επιχείρηση ή τον φορέα της (πχ την εταιρία που έχει την επιχείρηση), θα πρέπει πάντα να εξετάζονται ορισμένα καίρια ζητήματα εργατικού δικαίου.

Ζητήματα όπως η μη συνέχιση συμβάσεων εργασίας μετά την εξαγορά ή αλλαγή των όρων των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της προς αγορά επιχείρησης για την ομαλή ένταξη των εργαζομένων στο εργατικό δυναμικό της αγοράστριας εταιρίας θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά και αποτελούν μια από τις βασικότερες πτυχές μιας συναλλαγής με αντικείμενο την εξαγορά μιας επιχείρησης ή την συγχώνευση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων.

Το δικηγορικό μας γραφείο μεταξύ άλλων συμβουλεύει εταιρίες και εργαζόμενους σε ζητήματα εργατικού δικαίου που απορρέουν από την πώληση μιας επιχείρησης ή την συγχώνευση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481