Στέφανος Δ. Πανταζής

“Το δικηγορικό γραφείο διευθύνεται από τον κύριο Στέφανο Πανταζή ο οποίος διαπλάθει την ελληνική νομολογία εδώ και τρεις δεκαετίες ως δικηγόρος και ως δικαστής .”

 

Finance monthly magazine

Global Awards 2010

Dispute resolution firm of the year

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

 • Πτυχίο Νομικής
 • Μεταπτυχιακό

Επαγγελματικοί Σύλλογοι

 • Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Παρ’ αρείω πάγω)

Γλώσσες

 • Ελληνικά
 • Γερμανικά

Εξειδίκευση

 • Εμπράγματο
 • Πολεοδομικό
 • Κτηματολογικό
 • Κληρονομικό
 • Οικογενειακό 
 • Επίλυση Διαφορών
 • Μισθωτικές διαφορές (καταγγελία μίσθωσης-παράδοση μισθίου, διαταγή πληρωμής, συμφωνητικά μίσθωσης κατοικίας/ εμπορικών μισθώσεων)
 • Πτωχεύσεις
 • Εργατικό
 • Φορολογικό
 • Ενέργεια
 • Τεχνολογία, ΜΜΕ και τηλεπικοινωνίες
 • Μισθωτικές Διαφορές
 • Τροχαία
 • Ποινικό

 

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481