Στελέχωση

Μιχαήλ Χατζηνέστορος

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχίο Νομικής
 • Μεταπτυχιακό
 • Σχολή Δικηγόρων Λονδίνου

Επαγγελματικοί Σύλλογοι

 • Δικηγόρος Κύπρου
 • Δικηγόρος Αγγλίας και Ουαλίας (Barrister)

Γλώσσες

 • Αγγλικά
 • Ελληνικά

Εξειδίκευση

 • Εταιρικό και Εμπορικό
 • Επίλυση Διαφορών
 • Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

 

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481