Στέφανος Δ. Πανταζής

Κλάδοι

 • Αστικό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Τροχαίων Ατυχημάτων
 • Ποινικό Δίκαιο

 

περισσότερα

Dionysios Pantazis. Greek lawyer and Solicitor

Διονύσιος Σ. Πανταζής

Κλάδοι

 • Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο
 • Επίλυση Διαφορών
 • Χρηματοικονομικά

 

περισσότερα

Σπυρίδων Σ. Πανταζής

Κλάδοι

 • Ποινικό Δίκαιο
 • Internet Law
 • GDPR
 • Μεταναστευτικό Δίκαιο - Δίκαιο Αλλοδαπών 

 

περισσότερα

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481