Στέφανος Δ. Πανταζής

Κλάδοι

  • Αστικό Δίκαιο
  • Εργατικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Τροχαίων Ατυχημάτων
  • Ποινικό Δίκαιο

 

περισσότερα

Dionysios Pantazis. Greek lawyer and Solicitor

Διονύσιος Σ. Πανταζής

Κλάδοι

  • Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο
  • Επίλυση Διαφορών
  • Χρηματοικονομικά

 

περισσότερα

Σπυρίδων Σ. Πανταζής

Κλάδοι

  • Ποινικό Δίκαιο
  • Internet Law
  • Μεταναστευτικό Δίκαιο - Δίκαιο Αλλοδαπών 

 

περισσότερα

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481