Στελέχωση

michael

Μιχαήλ Χατζηνέστορος

  • εταιρικό και εμπορικό
  • επίλυση διαφορών

 

περισσότερα

Professor Carlo Pelloso

Expertise

  • Property
  • Contract Law
  • Law of Succesions
  • Consumer Protection Law
Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481