ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Το να επιτύχεις στην διεθνή οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συμμόρφωση με ένα συνεχώς εξελισσόμενο σύνολο φορολογικών κανόνων. Έτσι είναι κρίσιμο για τις οικονομικές στρατηγικές και των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών να λαμβάνουν την δέουσα καθοδήγηση.

Μέσω ενός δικτύου συνδέσμων σε διάφορες χώρες επιχειρούμε να ξεδιαλύνουμε τις πολυπλοκότητες του διεθνούς φορολογικού δικαίου και προτείνουμε πραγματοποιήσιμες λύσεις για την επιτυχία των στόχων σας.

Συνεργαζόμενοι με επαγγελματίες στο εξωτερικό βοηθούμε τους πελάτες μας να προσδιορίσουν τους στόχους τους και να επιτύχουν τους στρατηγικές τους επιδιώξεις με ένα φορολογικά αποδοτικό σύστημα.

Παρέχουμε και συμβουλευτικές αλλά και δικαστικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Ειδικευόμαστε σε όλους τους τομείς του φορολογικού δικαίου και ιδίως σε ζητήματα φορολογικού σχεδιασμού, εταιρική χρηματοδότηση, εξαγορές εταιριών, συναλλαγές ακίνητης περιουσίας και αναδιοργανώσεις εταιριών.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481