Ιδιωτικές Διαφορές

Οι διαφωνίες είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μας. Δεν είναι σπάνιο για κάποιον από εμάς να βρεθεί αντιμέτωπος με μια κατάσταση όπου όσο και να προσπαθήσει να επιλύσει μια διαφωνία, η επίλυση της φαίνεται αδύνατη.


Η δικηγορική εταιρία μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση ιδιωτών, είτε ενώπιον των εκάστοτε αρμοδίων δικαστηρίων, είτε ενώπιον διαιτητικών δικαστηρίων. Μεταξύ άλλων το γραφείο μας αναλαμβάνει:

 • εμπράγματες διαφορές
 • διαφορές γειτονικού δικαίου
 • μισθωτικές διαφορές
 • κληρονομικές διαφορές
 • διαφορές μεταξύ συνεταίρων
 • δίκαιο καταναλωτή
 • εργατικές διαφορές
 • διαφορές που ανακύπτουν από επαγγελματική αμέλεια
 • υποθέσεις ιατρικής αμέλειας
 • τροχαία ατυχήματα
 • διοικητικές διαφορές
Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481