ΕΡΓΑΤΙΚΟ

Το γραφείο μας παρέχει εκπροσώπηση σε αμφισβητούμενες υποθέσεις αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες καλύπτοντας όλο το φάσμα του ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου.

Επιδιώκουμε να προλαμβάνουμε τον κίνδυνο, καθώς πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθούμε τους πελάτες μας να διαχειριστούν και να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση τους στο εργατικό δίκαιο.

Έχοντας στο παρελθόν εκπροσωπήσει και εργοδότες αλλά και εργαζόμενους έχουμε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα εργατικού δικαίου και έτσι είμαστε εξοπλισμένοι για τον άψογο χειρισμό και της πλέον σύνθετης υπόθεσης.

Η προσέγγιση μας όταν ενεργούμε για εργοδότες, βασίζεται στο να αποκτάμε γνώση της επιχείρησης τους και να ενστερνιζόμαστε τις προσδοκίες της. Ομοίως όταν ενεργούμε για τους εργαζόμενους αποκτούμε γνώση της αντίδικης επιχείρησης και εξετάζουμε όλους τους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον πελάτη μας.

Είναι εδραιωμένο ότι οι εξελίξεις του ευρωπαϊκού δικαίου επηρεάζουν σημαντικά τα εθνικά εργατικά δίκαια. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας παραμένουν ενημερωμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις αυτού του συνεχώς αναπτυσσόμενου κλάδου.

Ασχολούμαστε με:

  • Δικαιώματα εργαζομένων στην μεταβίβαση των επιχειρήσεων
  • Αποζημίωση απόλυσης
  • Δικαιώματα προαίρεσης για αγορά μετοχών από εργαζόμενους
  • Ομαδικές απολύσεις
  • Αιτήματα εργαζόμενων
  • Βλαπτική μεταβολή συνθηκών εργασίας
  • Κατάστρωση συμβάσεων εργασίας
  • Αποζημίωση εκτελεστικών οργάνων εταιριών
  • Outsourcing
Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481