ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αξιοποιώντας την εμπειρία μας σε θέματα εταιρικού δικαίου, εμπράγματου δικαίου, πνευματικής ιδιοκτησίας, φορολογικού δικαίου, εργατικού δικαίου και δικονομίας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες με επιχειρηματική εστίαση.

Κάθε θεσμικός επενδυτής, εταιρία και κεφάλαιο μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση. Εξυπακούεται ότι αυτή είναι μια πολύ δύσκολη και αγχωτική κατάσταση για όλους τους εμπλεκόμενους. Καλές διαπραγματευτικές ικανότητες συνδυασμένες με άρτιες γνώσεις πολλών κλάδων δικαίου μπορεί να φέρει την διαφορά.

Στο γραφείο μας εργαζόμαστε μαζί με τους πελάτες μας για να επινοήσουμε λύσεις για κάθε ζήτημα που μπορεί να τους απασχολεί. Εκπροσωπούμε θεσμικούς πιστωτές αλλά και δανειστές σε όλα τα ζητήματα της εταιρικής αναδιοργάνωσης και πτώχευσης στην Ελλάδα και συμβουλεύουμε σε στρατηγικές ανάκαμψης.

Η ενασχόλησή μας καλύπτει αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αναδιάρθρωση κεφαλαίου, ανακλήσεις, συγχωνεύσεις, πωλήσεις επιχειρήσεων, διαδικασίες πτωχεύσεως και σχέδια αναδιοργάνωσης αλλά και γενική συμβουλευτική.

Αναλαμβάνουμε:

  • Πτωχευτικές διαδικασίες
  • Υπαγωγή σε σχέδια αναδιοργάνωσης
  • Ευθύνες του ΔΣ
  • Αναδιάρθρωση του χρέους
  • Μετατροπή ομολόγων σε μετοχές
  • Ανάκληση
  • Εκπροσώπηση στο δικαστήριο της πτώχευσης
Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481