ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Οι εταιρίες πρέπει να προσπαθούν διαρκώς να αποκτούν πρόσβαση σε νέες αγορές, να βελτιώνουν τα margins και να ισορροπούν τον κίνδυνο. Οι δικηγόροι πρέπει να είναι ένα βήμα μπροστά.

Το γραφείο μας συμβουλεύει έναν ευρύ κύκλο πελατών σε όλο το φάσμα των εμπορικών ζητημάτων. Εξυπηρετούμε από αναδυόμενες επιχειρήσεις μέχρι και εδραιωμένους πολυεθνικούς ομίλους.

Είμαστε ευρέως αναγνωρισμένοι για την ικανότητά μας να χρησιμοποιούμε προς το συμφέρον των πελατών μας την δια-κλαδική μας εμπειρία καθώς και βαθιά γνώση των αγορών σε εταιρική και συναλλακτική εργασία καθώς και σε απλή συμβουλευτική.

Έχουμε ευρεία εμπειρία στα κάτωθι:

  • εταιρική στρατηγική
  • εξαγορές και συγχωνεύσεις
  • κοινοπραξίες
  • δίκαιο κεφαλαιαγοράς
  • επενδυτικά κεφάλαια
  • private equity


Επίσης, παρέχουμε εταιρική υποστήριξη σε διάφορα εταιρικά ζητήματα, που εκτείνονται από εταιρική διακυβέρνηση μέχρι και στρατηγικές συμμαχίες.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481