ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε εταιρικούς δανειστές και χρηματοικονομικούς οίκους στις πιο σύνθετες συναλλαγές της αγοράς κεφαλαίου.

Συμβουλεύουμε σε όλες τις πτυχές των συναλλαγών είτε χρηματιστηριακών είτε τραπεζικών, από την σύλληψη ενός σχεδίου μέχρι και την υλοποίησή του. Παρέχουμε συμβουλές σε σύνθετες διασυνοριακές συναλλαγές και τιτλοποιήσεις.

Επιδιώκουμε να γνωρίζουμε τις επιχειρήσεις των πελατών μας, τους στόχους και τις επιδιώξεις τους  από το ξεκίνημα μια συναλλαγής διατηρώντας έτσι την ποιότητα των υπηρεσιών μας υψηλή.

Έχουμε υιοθετήσει μια προσέγγιση ελεύθερη από εξειδικευμένη φρασεολογία με σκοπό να γινόμαστε αντιληπτοί σε όλους τους πελάτες μας και ενεργούμε πάντα δυναμικά με δέσμευση να ολοκληρώνουμε την συμφωνία σύντομα και με έξοχο τρόπο.

Η εργασία μας καλύπτει:

  • Διαχείριση κεφαλαίων
  • Συμφωνίες μόχλευσης
  • Παράγωγα
  • Πτώχευση και εξυγίανση
  • Οικονομικές κοινοπραξίες
  • Τιτλοποίηση
  • Τραπεζικό δίκαιο


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το γραφείο μας δεν ενεργεί ως διαμεσολαβητής σε χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481