Μεταναστευτικό Δίκαιο - Δίκαιο Αλλοδαπών

Η δικηγορική μας ασχολείται συστηματικά με ζητήματα μεταναστευτικού δικαίου - δικαίου αλλοδαπών.

Λαμβάνοντας υπόψη τον νόμο 4146/2013 και 4251/2014 έχουμε μακρά παράδοση σε θέματα χορήγησης άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων και επενδυτές. Η χρυσή βίζα (golden visa) είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της εταιρίας μας.

Στις δραστηριότητές μας εμπίπτουν:

Η χορήγηση και η ανανέωση άδειων παραμονής. (Εργασίας, ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, για ειδικούς λόγους, για εξαιρετικούς λόγους, άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση).

Η Χορήγηση πολιτικού ασύλου σε προσφυγές.

Η Χορήγηση και η ανανέωση αδείας παραμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών και σε ευρωπαίους πολίτες.

Η χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας.

Συμμετέχουμε επίσης στην εκδίκαση αντιρρήσεων για την άρση της προσωρινής κράτησης παράνομων αλλοδαπών που βρίσκονται υπό κράτηση στα αστυνομικά τμήματα.

Σε περίπτωση αποφάσεων απόρριψης χορήγησης και ανανέωσης αδειών παραμονής προβαίνουμε στην διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής.

Ασχολούμαστε τέλος με ζητήματα απέλασης.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία αναφορικά με την είσοδο, την διαμονή αλλά και την κοινωνική ένταξη αλλοδαπών είμαστε εδώ προκειμένου να διασφαλίσουμε και να προστατεύσουμε τα δικαιώματά σου. 

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481