ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αντλώντας γνώση από την πολυκλαδική μας εμπειρία είμαστε ιδανικά τοποθετημένοι στο επίκεντρο της εταιρικής ζωής συμβουλεύοντας εταιρίες σε όλο το φάσμα των καθημερινών τους υποθέσεων.

Η εταιρική ζωή ξεκλειδώνει πολλές ευκαιρίες για μια επιχείρηση αλλά παράλληλα δημιουργεί πολλές υποχρεώσεις. Οι δικηγόροι μας αποσκοπούν στο να βοηθούν τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν όσο μπορούν το εταιρικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν επωφελούμενες κάθε ευκαιρίας και αποφεύγοντας τις όποιες εταιρικές παγίδες.

Το γραφείο μας συχνά συμβουλεύει διαχειριστές, διοικητικά συμβούλια και επιτροπές σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων εταιρικής διακυβέρνησης όπως εταιρική ευθύνη, υποχρεώσεις ΔΣ, αποζημίωση διοικητών, εσωτερικούς ελέγχους, εταιρικές αγωγές κλπ. Η εργασία μας καλύπτει τα διαδικαστικά ζητήματα των εταιρικών πράξεων και συναλλαγών καθώς και τις νομικές τους επιπτώσεις.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481