Αγοραπωλησίες Επιχειρήσεων

Το δικηγορικό μας γραφείο εκπροσωπεί ιδιώτες και επιχειρήσεις σε συναλλαγές που έχουν ως κύριο αντικείμενό τους την αγοραπωλησία επιχειρήσεων.

Καλύπτουμε όλα τα ζητήματα που απορρέουν απο μια αγοραπωλησία επιχείρησης και ιδίως:

Η εργασία μας περιλαμβάνει:


Το δικηγορικό γραφείο συμβουλεύει πολυεθνικές εταιρίες, funds, ΔΣ εταιριών, και εξωτερικούς σύμβουλους επιχειρήσεων ανεξάρτητα απο τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481