Αγορά Επιχείρησης

Ένας από τους κυριότερους τρόπους με τον οποίο μια ήδη υπάρχουσα επιχείρηση μπορεί να αναπτυχθεί, είναι με την αγορά μιας άλλης επιχείρησης.

Αποκτώντας μια επιχείρηση, ένας επιχειρηματίας μπορεί να εξασφαλίσει ευκολότερη πρόσβαση μια νέα γεωγραφική περιοχή ή ένα νέο προϊόν. Ομοίως, αγοράζοντας μια ανταγωνιστική επιχείρηση η αγοράστρια εταιρία μπορεί να σκοπεύει στην ενδυνάμωση της στην αγορά. Τέλος η αγορά μιας επιχείρησης μπορεί να αποτελεί απλά μια επενδυτική ευκαιρία και να μην αποσκοπεί στην καθημερινή ενασχόληση του επενδυτή – αγοραστή με την καθημερινή διαχείριση της επιχείρησης.

Εξάλλου, η αγορά μιας ήδη υπάρχουσας επιχείρησης δεν αφορά μόνο άλλες καθιερωμένες επιχειρήσεις που θέλουν να ισχυροποιηθούν σε μια συγκεκριμένη αγορά. Η απόκτηση μιας ήδη υπάρχουσας επιχείρησης είναι ένας «εύκολος» τρόπος πρόσβασης στην αγορά και για έναν νέο επιχειρηματία, αφού αυτός αγοράζοντας μια έτοιμη επιχείρηση εξασφαλίζει μια λιγότερο επικίνδυνη είσοδο στην αγορά από αυτή που επάγεταιη ίδρυση μιας νέας επιχείρησης.

Ανεξάρτητα από τους επιχειρηματικούς σκοπούς που υπάρχουν πίσω από την αγορά μιας επιχείρησης, ο υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να εξοικειωθεί πλήρως με την προς αγορά επιχείρηση (target), να αποφασίσει για την δομή εξαγοράς που θα χρησιμοποιηθεί, να διαπραγματευτεί τους όρους της σύμβασης αγοράς, αλλά και να φροντίσει για την μελλοντική ασφάλεια της προς αγοράς εταιρίας προστατεύοντας παράλληλα και τα ατομικά του συμφέροντα ως αγοραστή.

Οι δικηγόροι που απασχολούνται στο γραφείο μας αναλογιζόμενοι τις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας παρέχουν ρεαλιστικές και πρακτικές λύσεις στον κλάδο των εξαγορών και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων. Άλλωστε αυτό που διαπλάθει την όλη συναλλαγή είναι οι επιχειρηματικοί στόχοι των εντολέων μας.

Γνωρίζουμε ότι το σημαντικότερο σε μια αγορά επιχείρησης είναι η διαπραγματευτική δύναμη των μερών. Επίσης γνωρίζουμε ότι η ορθή εξέταση των υποθέσεων της προς αγορά επιχείρησης (due diligence) μπορεί να επιδράσει καταλυτικά στην διαπραγματευτική δύναμη των μερών, φέρνοντας έτσι τον υποψήφιο αγοραστή της επιχείρησης σε πολύ καλύτερη διαπραγματευτική θέση στην συναλλαγή.

Οι τρόποι νομικού ελέγχου μιας πωλούμενης επιχείρησης που χρησιμοποιούνται απο το δικηγορικό μας γραφείο προσομοιάζουν (όσο αυτό είναι εφικτό στην Ελλάδα) με αυτούς που χρησιμοποιούνται στις εξαγορές και συγχωνεύσεις του εξωτερικού αφού πιστεύουμε οτι μόνο έτσι μπορεί πραγματικά να εξασφαλιστεί ο αγοραστής μιας επιχείρησης.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481