Γραφεία

Πανταζής και Συνεργάτες

Λ. Αλεξάνδρας 71-73
11474, Αθήνα

T: 210 36 33 694
Φ: 210 64 56 394

E: main@pantazis-law.com

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481