ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

Αν η εμπορική επιτυχία μιας επιχείρησης θα μπορούσε να εξαρτηθεί από ένα περιουσιακό στοιχείο, αυτό θα ήταν αόρατο. Είναι η βιομηχανική ιδιοκτησία που καθρεφτίζει την επιτυχία μιας επιχείρησης, την θέση της στην αγορά καθώς και την φήμη της.

Γνωρίζουμε ότι η κατοχύρωση, η εκμετάλλευση και η προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση και πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί είναι η κατάστρωση και εφαρμογή ειδικών στρατηγικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας ώστε να αντικατοπτρίζεται η πραγματική αξία των άυλων στοιχείων του ενεργητικού μιας επιχείρησης.

Δεδομένης της πολυεπίπεδης δικηγορικής μας εμπειρίας, παρέχουμε ολοκληρωμένες (One stop shop) λύσεις στην παροχή περιεκτικών υπηρεσιών με σκοπό την πραγμάτωση των επιχειρηματικών σας στόχων με την μεγιστοποίηση των αποδοχών και την παράλληλη ελαχιστοποίηση του κινδύνου.

Στο γραφείο μας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά και δικαστική εκπροσώπηση όταν αυτό χρειαστεί, καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Καλύπτουμε όλο τα ζητήματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και ιδίως:

 • Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
 • Βιομηχανικό Σχέδιο
 • Εμπορικά Σήματα
 • Αθέμιτος Ανταγωνισμός
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Domain name
 • Συμβάσεις βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 • Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Πληροφορίες


Η εργασία μας περιλαμβάνει:

 • Κατοχύρωση Δικαιωμάτων
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων
 • Κατάρτιση και διαπραγμάτευση συμβάσεων
 • Συμφωνίες Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Εκμετάλλευση Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Δικαστική Εκπροσώπηση σε ζητήματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481