ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

Παρέχουμε στρατηγικές υποδείξεις για την διατήρηση του προσωπικού σας πλούτου.

Το γραφείο μας είναι γνωστό για τις συστάσεις που παρέχει  σχετικά με τον σχεδιασμό, διαχείριση και μεταβίβαση  περιουσίας  με εύτακτο και φορολογικά αποδοτικό τρόπο.  

Μεταξύ άλλων αναλαμβάνουμε για τους πελάτες μας την δημιουργία τραστ( trust) , την σύσταση και λειτουργία offshore σε αλλοδαπές δικαιοδοσίες καθώς και προσωπικό φορολογικό σχεδιασμό.

Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες των πελατών μας και τους προσωπικούς τους στόχους και είμαστε περήφανοι να συντελούμε στην δημιουργία στρατηγικών σχεδιασμών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας.

Προσεγγίζουμε με προβλεπτικότητα και είμαστε υποστηρικτές καινοτόμων και μακροχρόνιων στρατηγικών που ικανοποιούν μια ευρεία ποικιλία οικογενειακών συμφερόντων και είμαστε αντίθετοι σε επιπόλαιες διευθετήσεις που εξυπηρετούν τρέχουσες ανάγκες αδιαφορώντας για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Η δικηγορική ύλη που καλύπτεται από το γραφείο μας είναι:

 • ατομικό και οικογενειακό εισόδημα
 • δωρεές και γονικές παροχές
 • περιουσιακός σχεδιασμός
 • οικογενειακά επενδυτικά κεφάλαια
 • διαχείριση περιουσίας
 • trusts
 • κληρονομικά ζητήματα
 • προ-γαμιαία συμφωνητικά
 • εν ζωή διευθετήσεις κληρονομικής διαδοχής
 • διασυνοριακές επενδύσεις
 • αμφισβητούμενα ζητήματα
 • διαζύγιο και επιμέλεια τέκνων
 • διάρθρωση μεθόδων διακράτησης περιουσιακών στοιχείων


Οι όποιες συστάσεις που παρέχουμε έχουν ως άξονα τους τις τρέχουσες πολιτικές και δημοσιονομικές ρυθμίσεις που επικρατούν κατά τον χρόνο του σχεδιασμού, και δεν παύουν να είναι συστάσεις. Η τελική επιλογή ανήκει στον εκάστοτε πελάτη.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481