ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Μας αναγνωρίζουν από την επιχειρηματική μας προσέγγιση στις διαφορές.

Το δικηγορικό γραφείο παρέχει δυναμικές υπηρεσίες σε όλους τους τύπους εσωτερικών και διασυνοριακών διαφορών. Η νομική μας ομάδα έχει εκτεταμένη εμπειρία στην δικαστική επίλυση υποθέσεων σε όλο το φάσμα του εμπορικού, αστικού και διοικητικού δικαίου και σε κάθε βαθμό.

Κατανοώντας ότι η επίλυση των διαφορών μέσω των δικαστηρίων μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια και να προκαλέσει υπερβολικές δαπάνες, οι δικηγόροι μας προωθούν μια εξελιγμένη προσέγγιση στις διαφορές. Το δικηγορικό γραφείο δίνει έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση των διαφορών και στρατηγικό σχεδιασμό, περιλαμβανόμενων των τρόπων εξώδικης επίλυσης των διαφορών και της επιλογής δικαιοδοσίας (forum shopping).

Είναι η φιλοσοφία του δικηγορικού μας γραφείου ότι τα δικαστήρια θα πρέπει να είναι η τελευταία λύση και ότι η προσφυγή σε αυτά θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν είμαστε σίγουροι ότι οι επιδιώξεις των πελατών μας εκπληρώνονται και συμφέροντα τους (επαγγελματικά ή μη) δεν διακινδυνεύουν.

Οι δικηγόροι μας, ορισμένοι εξ αυτών μέλη δικηγορικών συλλόγων του εξωτερικού έχουν ευρεία εμπειρία εγχώριων, υπερεθνικών και διασυνοριακών διαδικασιών επίλυσης διαφορών και αποσκοπούν στην παροχή εύληπτων και οικονομικών υπηρεσιών μαζί με πρακτικές συμβουλές.

Η νομική μας κατάρτιση μας μαζί με βαθιά κατανόηση των επιχειρήσεων, μας καθιστά ιδανικούς σύμβουλους στο να παρέχουμε στρατηγικές λύσεις σε εσάς και τις επιχειρήσεις σας.

Μια ενδεικτική λίστα των υπηρεσιών μας:

 • Διοικητικές διαφορές
 • Διεθνής διαιτησία
 • Εναλλακτική επίλυση διαφορών
 • Δικαστική εκπροσώπηση στα δικαστήρια της Αγγλίας και Ουαλίας
 • Εμπορικές Διαφορές
 • Κληρονομικά ζητήματα
 • Συμβάσεις
 • Αδικοπραξίες
 • Φορολογικές διαφορές
 • Εμπράγματες διαφορές
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Ευθύνη Παραγωγών
 • Αντιπροσωπεία
Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481