ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το δίκαιο του ανταγωνισμού διαπερνά την καθημερινότητα της εταιρικής και εμπορικής ζωής. Μην αφήνετε την επιχείρηση σας να επηρεαστεί.

Επικουρούμε τους πελάτες μας να κατορθώσουν όλους τους επιχειρηματικούς τους στόχους συμβουλεύοντας σχετικά με το πώς να δομήσουν τις συμβάσεις τους και όποιες άλλες εμπορικές συμφωνίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δικαίου του ανταγωνισμού.

Οι δικηγόροι μας είναι εξοπλισμένοι να καθοδηγούν σχετικά με άδειες και εγκρίσεις για συγχωνεύσεις, και σε όποια συναφή ζητήματα απορρέουν από εταιρικές συναλλαγές.

Ειδικευόμαστε στα κάτωθι:

  • Ελεγχος συγχωνεύσεων cartel
  • Διαφορές με αντικείμενο τον ανταγωνισμό
  • Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως
  • Δημόσια έργα
Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481