ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Το γραφείο μας ακολουθεί τα τελευταία διεθνή πρότυπα στις συναλλαγές που έχουν ως αντικείμενο τους επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την τοποθεσία ή την αξία τους.

Η εργασία μας στον τομέα των M&A περιλαμβάνει όλους τους τύπους συναλλαγών σε όλες τις εταιρικές μορφές ακόμα και όταν αυτές καταλαμβάνουν διεθνείς διαστάσεις σε συνεργασία  με άλλους παρόχους υπηρεσιών.

Η προσέγγισή μας βασίζεται στην επιχειρηματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε κατάλληλα συντονισμένοι στις ανάγκες κάθε συμμετέχοντα σε μια εταιρική συναλλαγή.

Καλύπτουμε από πολυεθνικές εταιρίες και equity funds μέχρι και διοικητικά συμβούλια, και εξωτερικούς σύμβουλους σε μια ποικιλία αγορών και επιχειρηματικών κλάδων.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481