ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

Το δικηγορικό γραφείο είναι διακεκριμένο για τις υπηρεσίες του σε ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου. Έχουμε επιδείξει επιτυχώς την ικανότητά μας στο να καθοδηγούμε τους πελάτες μας ανάμεσα σε πολύπλοκα ζητήματα ώστε να κατορθώσουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους εκμεταλλευόμενοι κάθε ευκαιρία.

Παρέχουμε πλήρη πακέτα υπηρεσιών στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, με διεθνή πρότυπα προσαρμοσμένα στην όλο και πιο διεθνοποιημένη φύση των εμπορικών και εταιρικών συμφωνιών.

Οι δικηγόροι μας, πολλοί εξ αυτών μέλη αλλοδαπών δικηγορικών συλλόγων, προσφέρουν αποκλειστική εμπειρία στον χειρισμό διασυνοριακών συμφωνιών που διατρέχουν όλη την ΕΕ. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται όχι μόνο σε Έλληνες επιχειρηματίες αλλά και σε πολυεθνικούς ομίλους εταιριών.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481