Δικαιο του Ιντερνετ

Έναρξη Ηλεκτρονικής Επιχείρησης

Το σχετικά χαμηλό κόστος ίδρυσης και συντήρησης μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης (που κάποιες φορές είναι δυσανάλογο του κέρδους της), παρουσιάζει ευκαιρίες σε πολλούς επιχειρηματίες.

Σε κάθε ηλεκτρονικό εγχείρημα, όπως η έναρξη μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης υπάρχουν καίρια νομικά ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την μέλλουσα αποδοτικότητα της επιχείρησης.

Όταν ξεκινάει μια ηλεκτρονική επιχείρηση, είναι σημαντικό για τον επιχειρηματία – επενδυτή να εξετάσει ζητήματα όπως το που θα είναι η έδρα της επιχείρησής του, την εταιρική της μορφή, ενδεχόμενη προστασία των βιομηχανικής του ιδιοκτησίας και των πνευματικών του δικαιωμάτων, όρους χρήσης της ιστοσελίδας και τις επιχειρηματικές συμβάσεις που θα χρησιμοποιεί.

Μέσω των δικηγόρων μας (Δικηγόροι Αθηνών και Δικηγοροι Αγγλίας) συμβουλεύουμε σε όλο το φάσμα του δικαίου της ηλεκτρονικής επιχείρησης από νομική υποστήριξη στην έναρξή της μέχρι και δικαστική εκπροσώπηση και μεταβίβαση της ιστοσελίδας από την οποία ασκείται.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481